Głównej zawartości

Publikacje:

  1. The Application of Ultrasonic Methods to Flow Measurement and Detection of Microembolus in Heart Prostheses M. Gawlikowski, M. Lewandowski, A. Nowicki, R. Kustosz, M. Walczak, P. Karwat, P. Karłowicz, ACTA PHYSICA POLONICA A Vol. 124 (2013) pp. 417-420 pdf
  2. Gawlikowski M, Lewandowski M, Kustosz R, “Ultrasonic Doppler System For Evaluation Of Vad Output And Detection Of Microembolus” Int J Artif Organs 2014, 37 (8): 609 – 643, P29, pp. 614

Wystąpienia konferencyjne:

  1. Gawlikowski M, Lewandowski M, Kustosz R, Nowicki A, "The application of ultrasound methods to the flow measurement and detection of micro-thrombus in heart prostheses", Konferencja Integrated Optics, marzec 2013, Szczyrk pdf
  2. Gawlikowski M, "Projekt ClotAlert – System pomiaru przepływu krwi i detekcji materiału mikrozatorowego dla pulsacyjnej protezy wspomagania serca ReligaHeart EXT”, Warsztaty Sprawozdawcze programu wieloletniego Polskie Sztuczne Serce, sesja pt. "Oddziaływanie programu w zakresie technologii materiałowych (P01), metrologicznych (P02), konstrukcji i badań protez serca (P03 i P04) oraz finalnych celów realizacji programu", kwiecień 2013, Zabrze
  3. Gawlikowski M, Lewandowsk M, Steifer T, Karwat P, Kustosz R, "The methods of analysis of ultrasonic echo in order to differentiate the microembolus in cardiac assist system ReligaHeart EXT", Konferencja Integrated Optics, marzec 2014, Szczyrk  pdf
  4. Gawlikowski M, Lewandowski M, Kustosz R, “Ultrasonic Doppler System For Evaluation Of Vad Output And Detection Of Microembolus” Międzynarodowa Konferencja Europejskiego Stowarzyszenia Sztucznych Narządów ESAO, wrzesień 2014, Rzym – poster pdf

 

Ulotka projektu: link