Głównej zawartości

Lider konsorcjum

Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi w Zabrzu
Kierownik projektu: dr inż. Maciej Gawlikowski

Partner konsorcjum

Instytut Podstawowych Problemów Techniki IPPT PAN 
Lider projektu ze strony IPPT PAN: dr Marcin Lewandowski