Głównej zawartości

System pomiaru przepływu krwi i detekcji materiału mikrozatorowego dla pulsacyjnej protezy wspomagania serca Religa Heart EXT

 

Termin realizacji projektu: 1.11.2012 – 31.10.2015

 Koszt dofinansowania: 

 Kierownik projektu: dr inż. Maciej Gawliowski